Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Vredeweg 20 Vredepeel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.WBP15004-va01
1 Inleidende regels
 
De regels deel uitmakende van het bestemmingsplan 'Buitengebied Venray 2010' met identificatienummer NL.IMRO.0984.BP09001-va02 van de gemeente Venray, vastgesteld op 14 december 2010 zijn onverkort van toepassing.
  
Artikel 1 Begrippen
 
In de regels van dit plan wordt verstaan onder:
 
1.1 plan:
het wijzigingsplan ‘Vredeweg 20 Vredepeel’ met identificatienummer NL.IMRO.0984.WBP15004-va01 van de gemeente Venray;
 
1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;
 
1.3 verbeelding:
de analoge en digitale voorstelling van de in het wijzigingsplan opgenomen digitale ruimtelijke informatie (met tekeningnummer NL.IMRO.0984.WBP15004-va01).
 
2 Bestemmingsregels
Artikel 2 Agrarisch
 
De regels ten aanzien van de bestemming 'Agrarisch' opgenomen in artikel 3 van het bestemmingsplan 'Buitengebied Venray 2010' met identificatienummer NL.IMRO.0984.BP09001-va02 van de gemeente Venray, vastgesteld in de raadsvergadering van 14 december 2010, blijven onverkort van toepassing.
  
3 Overgangs- en slotregels
Artikel 3 Overgangsrecht
 
Ten aanzien van het overgangsrecht blijven de regels behorende bij het bestemmingsplan 'Buitengebied Venray 2010' met identificatienummer NL.IMRO.0984.BP09001-va02 van de gemeente Venray, vastgesteld in de raadsvergadering van 14 december 2010, blijven onverkort van toepassing.
  
Artikel 4 Slotregel
 
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Vredeweg 20 Vredepeel’.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van .........
  
de burgemeester, de secretaris,