link naar beleidstekst: dorpsontwikkelingsplan Smakt