direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID
Plan: Pauwweg 5 Oirlo
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10018-on01

Hoofdstuk 8 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

8.1 Planschadeanalyse

Zoals uit deze onderbouwing blijkt verwacht initiatiefnemer geen conflict in belangen met andere partijen. Derhalve zal de kans op planschade zeer gering zijn.

8.2 Planschadeovereenkomst

De mogelijkheid tot het indienen van planschade door derden kan niet worden uitgesloten. Toch zal de gemeente veelal vragen om een planschadeovereenkomst af te sluiten tussen gemeente en initiatiefnemer. Eventuele planschade komt als gevolg daarvan deels of geheel voor rekening van de aanvrager. Op grond van afdeling 6.1 Wro zal een planschadeovereenkomst (bijlage 4) afgesloten worden. Initiatiefnemer zal de overeenkomst ondertekenen.