direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 BELANGEN VAN DERDEN
Plan: Pauwweg 5 Oirlo
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10018-on01

Hoofdstuk 7 BELANGEN VAN DERDEN

7.1 Bedrijven van derden

Door de woningsplitsing worden omliggende bedrijven niet in hun bedrijfsvoering beperkt. De bedrijven in de omgeving liggen op een dermate afstand dat ze in ieder geval niet door de woningsplitsing beperkt kunnen worden.

7.2 Belangen van derden

Door onderhavig initiatief worden vermoedelijk geen belangen van derden geschaad. In het kader van de te volgen procedure zullen de stukken ter inzage gelegd worden en zullen derden de mogelijkheid hebben om hun zienswijze in te dienen. Deze zullen door de gemeente beoordeeld en in overleg met initiatiefnemer afgewogen worden.