direct naar inhoud van Hoofdstuk 10 CONCLUSIE
Plan: Pauwweg 5 Oirlo
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10018-on01

Hoofdstuk 10 CONCLUSIE

Dit onderhavig plan is bedoeld voor de woningsplitsing van een voormalige boerderij. Een en ander is te realiseren door het nemen van een projectbesluit door de gemeente. Ten behoeve van dit besluit is de onderhavige ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Het plan is niet in strijd met het Rijksbeleid en voldoet aan de eisen welke zijn opgenomen in het provinciaal planologisch beleid en de hieraan gerelateerde beleidskaders. Bovendien heeft het project geen nadelige gevolgen voor de directe omgeving en ondervindt het project geen hinder van en voor in de omgeving voorkomende activiteiten. Er is derhalve ruimte voor de gemeente Venray om mee te werken aan het onderhavige initiatief.