direct naar inhoud van 6.3 Bodem
Plan: Volen ong Heide
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10010-on01

6.3 Bodem

Voor de projectlocatie is in het kader van de artikel 19 lid 1 procedure reeds een bodemonderzoek verricht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de bodem ten tijde van de oprichting van de bedrijfsgebouwen niet verontreinigd was. Ten behoeve van de huidige bedrijfsactiviteiten is een milieuvergunning verleend voor het houden van paarden. Op de betreffende locatie zijn geen bodembedreigende activiteiten vergund en deze hebben hier ook niet plaatsgevonden. De onderhavige activiteit vindt in de bestaande bebouwing plaats, in een deel van het gebouw waarin blijkens de verleende milieuvergunning geen bodembedreigende activiteiten mochten plaatsvinden en ook niet hebben plaatsgevonden. Desondanks heeft er een historisch onderzoek NEN 5725 plaatsgevonden (uitgevoerd door HMBgroep) (zie bijlage 1) waarin geconcludeerd wordt dat er geen aanleiding voor aanvullend onderzoek bestaat.