direct naar inhoud van 6.2 Geluidhinder
Plan: Volen ong Heide
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10010-on01

6.2 Geluidhinder

Van de voorgenomen activiteit is geen geluidsoverlast te verwachten naar de omgeving. Het voorgenomen project betreft het realiseren van een logiesmogelijkheid in een reeds bestaand gebouw. Op grond van de Wet Geluidhinder betreft het een geluidgevoelig object. Het gebouw is op ruim 63 m van de as van de weg (Volen) gelegen en ligt daarbij binnen de wettelijke zone van 250 m uit de Wet Geluidhinder. Van de gemeente Venray zijn de verkeerstellingen ontvangen voor deze weg. In 2008 zijn op deze weg 299 voertuigen geteld, waarvan 230 kleine voertuigen, 13 middelgrote en 56 grote voertuigen. Het wegdek bestaat uit asfalt en ter plaatse is sinds 2008 een maximale snelheid van 60 km per uur toegestaan. Op grond van deze verkeersgegevens van deze weg en de afstand tot deze weg kan gesteld worden dat aan de wettelijke norm van 48 dBA voldaan kan worden.