direct naar inhoud van 6.1 Milieuhinder
Plan: Volen ong Heide
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10010-on01

6.1 Milieuhinder

In de van 100 m van de projectlocatie bevinden zich geen bedrijven van derden. Voor wat geurhinder betreft is in de onderhavige situatie sprake van een logiesverblijf bij een veehouderij. Deze activiteit wordt niet als geurgevoelig object gezien. In de geurregelgeving is voor deze situatie alleen een vaste afstand van 50 m vereist tussen het logiesverblijf en het emissie punt van stallen van derden. Daarnaast geldt een minimale vaste afstand van 25 m gevel stal van derden tot gevel logiesverblijf. Aan beide afstanden wordt voldaan.