direct naar inhoud van 4.3 Handreiking ruimtelijke ontwikkeling
Plan: Volen ong Heide
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10010-on01

4.3 Handreiking ruimtelijke ontwikkeling

In juli 2004 is door Gedeputeerde Staten van Limburg de Handreiking ruimtelijke ontwikkeling vastgesteld als opvolger van de tot dan toe gehanteerde Handleiding bestemmingsplannen. Deze handreiking is in oktober 2005 en op 19 december 2006 herzien. Ten aanzien van het onderhavige project biedt de handreiking mogelijkheden om dit project te realiseren.