direct naar inhoud van 3.4 Nieuwe beleidskaders
Plan: Volen ong Heide
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10010-on01

3.4 Nieuwe beleidskaders

De gemeente heeft naast het bestemmingsplan buitengebied 2 beleidskaders opgesteld te weten het Ruimtelijk Kwaliteitskader en het Beeldkwaliteitsplan. Het Ruimtelijk Kwaliteitskader geeft de randvoorwaarden aan waarbinnen een ruimtelijke ontwikkeling kan plaatsvinden. Het Beeldkwaliteitsplan gaat specifiek in op randvoorwaarden die de gemeente stelt aan beeldkwaliteit. Beide kaders worden bij ontheffingen en wijzigingsbevoegdheden gebruikt als toetsingsinstrument waar versterking van de ruimtelijke kwaliteit een randvoorwaarde is. Bij de toetsing aan de voorwaarden uit het ontwerp bestemmingsplan is aangegeven hoe aan dit beleidskader is voldaan.

Aangezien het onderhavige project wordt gerealiseerd in een reeds bestaand gebouw en er bij de totstandkoming van deze bouw al rekening is gehouden met de kwaliteit van de omgeving, wordt aan de kwaliteitseis uit deze nota voldaan.