direct naar inhoud van 3.1 Bestemmingsplan Buitengebied (1981)
Plan: Volen ong Heide
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10010-on01

3.1 Bestemmingsplan Buitengebied (1981)

De projectlocatie heeft in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied de bestemming “Agrarisch gebied met landschappelijke openheid”. Deze gronden zijn bedoeld voor agrarische productiedoeleinden, alsmede voor het behoud van de voorkomende waarde van de landschappelijke openheid.

De vestiging van het onderhavige bedrijf is in 2002 mogelijk gemaakt middels een vrijstelling ex art 19 lid 1 van de WRO. Zowel de verleende vrijstelling alsook het vigerende bestemmingsplan bieden geen mogelijkheid tot het realiseren van logiesverblijven ten behoeve van stagiaires en grooms.

Derhalve is het project alleen te realiseren middels een projectbesluit art 3.10 Wet ruimtelijke ordening (Wro), waartoe de onderhavige ruimtelijke onderbouwing is opgesteld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0984.PRB10010-on01_0004.jpg"

Uitsnede bestemmingsplan 1981