direct naar inhoud van 2.3 Beoogde planologische situatie
Plan: Volen ong Heide
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10010-on01

2.3 Beoogde planologische situatie

De beoogde planologische situatie voor de projectlocatie is de bestemming Agrarisch met de specifieke functieaanduiding agrarisch bedrijf (ab). Blijkens een brief van de gemeente Venray van 16 november 2009 (kenmerk ba090295) zal in het vast te stellen bestemmingsplan buitengebied Venray voor de onderhavige locatie een agrarisch bouwvlak worden toegekend en daarnaast de mogelijkheid geboden worden voor een vrijstaande agrarische bedrijfswoning te realiseren.