direct naar inhoud van 2.1 Projectbeschrijving
Plan: Volen ong Heide
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10010-on01

2.1 Projectbeschrijving

Het project behelst de realisatie van 5 logiesverblijven (alsmede bijbehorende voorzieningen (leefkeuken, sanitair etc.) ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van maximaal 5 stagiaires en grooms in de bestaande gebouwen behorende tot de paardenhouderij (agrarisch bedrijf) van mevrouw Poels, gelegen aan de locatie Volen ongenummerd te Heide (kadastraal bekend gemeente Venray sectie N nummer 2090).

afbeelding "i_NL.IMRO.0984.PRB10010-on01_0001.jpg"

Figuur 1: situatieschets van de huidige bedrijfsgebouwen

In figuur 1 is een situatieschets weergegeven van de bestaande bedrijfsgebouwen waarin de logiesverblijven worden gerealiseerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0984.PRB10010-on01_0002.jpg"

Figuur 2: uitsnede aanvraag bouwvergunning van de 5 logiesverblijven

Figuur 2 is een uitsnede uit de aanvraag bouwvergunning waarop de 5 logiesverblijven met de bijbehorende gemeenschappelijke ruimtes staan aangegeven.