direct naar inhoud van Artikel 5 Algemene bouwvoorschriften
Plan: Langeweg 101 Venray
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB10003-on01

Artikel 5 Algemene bouwvoorschriften

Het bepaalde in deze voorschriften en op de verbeelding omtrent de situering en de oppervlakte van bouwwerken is op overeenkomstige wijze van toepassing op ondergronds bouwen, met dien verstande dat de bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken niet meer dan 5 m mag bedragen.