direct naar inhoud van Inhoudsopgave
Plan: Veltumse Kleffen Parc Velt Venray
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.PRB09036-va01

Inhoudsopgave

Plangegevens

Rapportnummer:
 
211x03950/ IMRO.BP.0984.PRB09036-va01
 
Datum:   4 mei 2010
 
Contactpersoon opdrachtgever:   Dhr. B.C van Amersfoort (S&U Projectpartners)
Dhr. R. de Weijer (Wonen Venray)
 
Projectteam BRO:   Mevr. ing. Guusje Peeters en dhr. D. Huizenga
 
Trefwoorden:   Venray, Parc Velt, extra bouwlaag blok 2
 
Bron foto kaft:   Hollandse Hoogte 4
 
Beknopte inhoud:   Ten behoeve van het bouwplan Parc Velt in Venray is een projectbesluit opgesteld voor de realisatie van een vijfde woonlaag op blok 2. Voor het plan Parc Velt is reeds een vrijstellingsprocedure doorlopen. In de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing is per abuis de vijfde bouwlaag niet opgenomen voor blok 2, terwijl hiervan wel altijd sprake is geweest in het ontwerp van het gebouw. In onderhavig projectbesluit wordt de realisatie van de vijfde bouwlaag mogelijk gemaakt.