link naar de illustratie:
illustratie-situatieschets

links naar de bijlagen:
bijlage1-raadsbesluit
bijlage2-bouwaanvraag
bijlage3-huurovereenkomst
bijlage4-planning