direct naar inhoud van Inhoudsopgave
Plan: Woningbouw Zuidsingel-Eikenlaan-Lindenstraat Venray
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP14006-on01

Inhoudsopgave

Verantwoording en Status

Titel: Bestemmingsplan

Woningbouw Zuidsingel-Eikenlaan-Lindenstraat Venray

Opdrachtgever: Mertens Planontwikkeling

Contactpersoon: De heer R.L. Janse (Succesvolle Projectontwikkeling)

Rapportnummer: NL.IMRO.0984.BP14006-on01

1e concept: 15 januari 2014

2e concept: 4 april 2014/24 april 2014/19 juni 2014/29 oktober 2014/9 april 2015

Ontwerp: mei 2015/juni 2015/mei 2016/juni 2016/sept. 2016/nov. 2016

Definitief:

Colofon

BEUSMANS & JANSEN

Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening

Post-en kantooradres:

Steeg 12

5975 CE Sevenum

T/F: 077-3744817

M: 06-30202996/06-48800953

E: info@beusmans-jansen.nl

I: www.beusmans-jansen.nl

┬ę 2016 Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem gebruikt worden voor het doel waarvoor het is vervaardigd en met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening.

Beusmans & Jansen, Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening geeft in ieder geval geen toestemming aan de opdrachtgever om dit document te gebruiken of te laten gebruiken indien facturen niet of niet volledig voldaan zijn. Alle rechten voorbehouden.