Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Diepeling
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.BP12010-va01

Artikel 13 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als de regels van het bestemmingsplan ‘Diepeling’ van de gemeente Venray.