Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bedrijventerrein Gezellenbaan Ysselsteyn
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.BP11024-on01

Artikel 9 Algemene gebruiksregels

9.1 Algemeen gebruiksverbod
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken of laten gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.
9.2 Algemeen verbod op uitoefening prostitutie
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de binnen dit bestemmingsplan gelegen gronden en opstallen voor prostitutiedoeleinden, dan wel de exploitatie van een seksinrichting of daarmee vergelijkbare vorm van bedrijf.