Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Brier
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.BP11007-va01

Artikel 18 Algemene wijzigingsregels

18.1 Wro-zone - wijzigingsgebied 1
Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 1’ te wijzigen in de bestemming ‘Detailhandel’, onder voorwaarde dat:
 1. uit onderzoek is gebleken dat er door de wijziging van de bestemming geen duurzame ontwrichting van de bestaande detailhandelstructuur optreedt. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden door een, door de gemeente aan te wijzen, onafhankelijke deskundige partij;
 2. uit onderzoek is gebleken dat er door de wijziging van de bestemming geen onaanvaardbare gevolgen optreden voor het groepsrisico en dat eventuele gevolgen voor het groepsrisico worden verantwoord;
 3. uit onderzoek is gebleken dat de bodem geschikt is voor de nieuwe bestemming;
 4. de gevolgen van het wijzigen van de bestemming op de luchtkwaliteit worden beschouwd;
 5. de nieuwe bestemming de bedrijfsvoering van bestaande bedrijven in de omgeving niet onevenredig belemmert;
 6. de nieuwe bestemming past in de omgeving en de parkeerbalans niet onevenredig wordt aangetast.
 7. er voor de omgeving geen onevenredige verkeershinder optreedt;
 8. voorzien wordt in een goede stedenbouwkundige inpassing, met dien verstande dat ter plaatse een hoogteaccent met een bouwhoogte van maximaal 14 m kan worden toegestaan. 
18.2 Wro-zone - wijzigingsgebied 2
Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘Wro-zone - wijzigingsgebied 2’ te wijzigen in de bestemming ‘Detailhandel’ of de bestemming “Kantoor’, onder voorwaarde dat:
 1. bij een wijziging naar de bestemming ‘Detailhandel’ uit onderzoek is gebleken dat er door de wijziging van de bestemming geen duurzame ontwrichting van de bestaande detailhandelstructuur optreedt. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden door een, door de gemeente aan te wijzen, onafhankelijke deskundige partij;
 2. bij een wijzing naar de bestemming ‘Kantoor’ de behoefte aan realisatie van nieuw kantooroppervlak voldoende is aangetoond;
 3. uit onderzoek is gebleken dat er door de wijziging van de bestemming geen onaanvaardbare gevolgen optreden voor het groepsrisico en dat eventuele gevolgen voor het groepsrisico worden verantwoord;
 4. uit onderzoek is gebleken dat de bodem geschikt is voor de nieuwe bestemming;
 5. de gevolgen van het wijzigen van de bestemming op de luchtkwaliteit worden beschouwd;
 6. de nieuwe bestemming de bedrijfsvoering van bestaande bedrijven in de omgeving niet onevenredig belemmert;
 7. de nieuwe bestemming past in de omgeving en de parkeerbalans niet onevenredig wordt aangetast.
 8. er voor de omgeving geen onevenredige verkeershinder optreedt;
 9. voorzien wordt in een goede stedenbouwkundige inpassing, met dien verstande dat ter plaatse een hoogteaccent met een bouwhoogte van maximaal 12 m kan worden toegestaan.