Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Brier
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0984.BP11007-oh01

Artikel 14 Anti-dubbeltelregel

 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.