direct naar inhoud van 6.3 Landschap
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

6.3 Landschap

Het nieuwe circuit heeft negatieve gevolgen voor het landschap. Vooral door de aanwezigheid van de aarden wal en het daarop geplaatste geluidscherm. De totale hoogte bedraagt 12,6 m. Door de aarden wal te beplanten neemt het opvallend karakter enigszins af. De visuele gevolgen voor het landschap zijn als negatief beoordeeld.

Het circuit is in de afgelopen jaren al aangelegd. In 2011 zijn enkele foto's gemaakt om een indruk van de landschappelijke inpassing te geven (zie hierna).

afbeelding "i_NL.IMRO.0984.BP11006-on01_0008.png"

Foto: Zicht op de aarden wal vanaf de Peelweg (rechts van de agrarische opstallen

afbeelding "i_NL.IMRO.0984.BP11006-on01_0009.png"

Foto: Zicht op de aarden wal vanaf de Bakelsedijk

De aanwezige aarden wal wordt in de komende periode uitgerust met een overhellend geluidscherm. Dit overhellen heeft als voordeel dat het scherm van buitenaf minder goed zichtbaar is. Zeker nadat de beplanting tot volle wasdom is gekomen.

In het MER Circuit de Peel 2007 zijn vanuit twee invalshoeken fotografische impressies samengesteld: vanaf de Bakelsedijk (noordzijde) en vanaf de Peeldijk, ten westen van Vliegveld De Peel. De verschillende beelden zijn karakteristiek voor de eerste jaren na de aanleg van het circuit.

afbeelding "i_NL.IMRO.0984.BP11006-on01_0010.png"

Fotobewerking: Zicht op de aarden wal inclusief geluidscherm vanaf de Bakelsedijk

afbeelding "i_NL.IMRO.0984.BP11006-on01_0011.png"

Fotobewerking: Zicht op Circuit de Peel vanaf de Peeldijk, ten westen van vliegveld De Peel