direct naar inhoud van 5.3 Externe veiligheid
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

5.3 Externe veiligheid

In 2004 is het 'Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen' (BEVI) in werking getreden. Dit besluit kan van invloed zijn op de haalbaarheid van de ontwikkelingslocatie. Ofwel als in de omgeving van de planlocatie een BEVI gekwalificeerde inrichting voorkomt moet worden nagegaan of de normen voor het plaatsgebonden risico en/of groepsrisico worden overschreden.

Ook is nagegaan of in de omgeving van de planlocatie transportroutes liggen voor gevaarlijke stoffen. In de circulaire “Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen” (VROM 2004) staat vermeld hoe moet worden omgegaan met de afweging van veiligheidsbelangen die een rol spelen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving.

Resultaat

In de omgeving van het plangebied liggen geen bedrijven waarvoor het hiervoor genoemde besluit geldt.

In de omgeving van het plangebied liggen echter geen transportroutes van gevaarlijke stoffen (bron: Risicoatlas provincie Limburg, Belemmeringenkaart gemeente Venray)