direct naar inhoud van 3.1 Het plan
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

3.1 Het plan

Ten opzichte van het bestemmingsplan uit 2007 is het gebruik beperkt gewijzigd. Over het gehele jaar gezien heeft dit geleid tot minder geluidbelastende activiteiten ten opzichte van 2007. De meest relevante wijzigingen zijn:

 • De uitgebreide incentives waarbij sportauto's 6 uur per dag konden rijden zijn vervallen;
 • De hoofdactiviteiten zoals motorcross, karten en autospeedway konden voorheen (deels) gelijktijdig optreden. In de nieuwe activiteitenmatrix is dit niet meer mogelijk, binnen een dagperiode is uitsluitend plaats voor één van de genoemde hoofdactiviteiten;
 • Het aantal dagen waarop getraind kan worden met crossmotoren is 30 dagen per jaar; In het MER 2007 was dit nog 35 dagen per jaar.
 • Het aantal wedstrijden met ministockcars is uitgebreid van 8 tot maximaal 70 per jaar.

Voor het huidige voornemen zijn de volgende activiteiten voorzien:

 • autoraces (speedway, stockcars, e.d)
 • karten;
 • motorcross;
 • ministockcars;
 • trainingen hulpdiensten;
 • verkeersopleidingen
 • testen van motorvoertuigen
 • geluidarme baangebonden activiteiten zoals bijeenkomsten van autoclubs, wielerwedstrijden, atletiek- en skate-evenementen.

De frequentie waarmee wedstrijden en trainingen plaatsvinden en de tijdstippen van wedstrijden en trainingen zijn gewijzigd ten opzichte van het bestemmingsplan uit 2007. Tabel 3.1 geeft een aangepaste activiteitenmatrix. Het aantal wedstrijddagen voor karten en autoraces zijn gelijkgebleven ten opzichte van het bestemmingsplan uit 2007. Aantal wedstrijddagen voor crossmotoren is toegenomen van 1 dag naar 3 dagen. Het aantal wedstrijden met ministockcars is uitgebreid tot maximaal 70 per jaar. Voor trainingen met ministockcars worden de openingstijden verruimd van 10 uur (ca. 1,5 dag per week) tot 63 uur (7 dagen x 9 uur).

Tabel 3.1 Beschrijving gebruik Circuit de Peel

Activiteiten   Trainen   Wedstrijden  
  Trainingstijden
(za = zaterdag
zo = zondag)  
Aantal wedstrijddagen per jaar   Tijdstip wedstrijden   Gebruiks-
periode  
Oppervlakte  
Karten   20x per jaar
za: 10.00–18.00 of
zon: 10.00-18.00  
4   za of zon
09.00-18.00  
Dag   3.9 ha  
Autoraces   4x per jaar
za: 10.00 – 18.00  
10   za en zon
09.00-18.00  
Dag   Idem karten  
Crossmotoren   30x per jaar
wo: 11.00-19.00  
3   za of zon
09.00-18.00  
Dag   4 ha  
Ministockcar   Maximaal 70x per jaar trainingen en/of wedstrijden op ma t/m zo van 10.00-19.00   za of zon
10.00-19.00  
Dag   0,2 ha  
Nevenactiviteiten  
Maximaal 162 dagen per jaar vinden nevenactiviteiten plaats zoals:
- Trainingen hulpdiensten: door de week overdag van 9.00 tot maximaal 18.00 uur. Het gaat per keer om maximaal 50 personen met ongeveer maximaal 6 voertuigen.
- Verkeersopleidingen: van 09.00 tot 18.00.
- Testen van nieuwe motorvoertuigen: van 09.00 tot 18.00
- (Geluidarme) baangebonden activiteiten: bijeenkomsten van autoclubs, wielerwedstrijden, atletiek- en skatewedstrijden  
Overige nevenactiviteiten: Sleutelen aan voertuigen, (bij) vullen van olie- en brandstoftanks van voertuigen, opslag van materialen en olie, beperkte circuit gerelateerde horeca- en idem detailhandelsactiviteiten, cultuur- en civieltechnische activiteiten tijdens de bouw, aanleg, uitbreiding of wijziging van de circuits, gebouwen, tribunes, geluidwallen en andere bouwsels.