direct naar inhoud van 10.3 Communicatie en verslaglegging
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

10.3 Communicatie en verslaglegging

Handhaving dient op een goede wijze gecommuniceerd worden. Het feit dat de gemeente handhaaft en dat dit bekend is werkt preventief. Succesvol handhaven houdt in het voorlichten, adviseren en stimuleren en zonodig afdwingen van de regels, zodat burgers hun privé-plannen volgens de regels realiseren.

Handhaving dient transparant zijn; dat wil zeggen herkenbaar en voorspelbaar voor burgers en bedrijven. Dit blijkt in de praktijk vaak niet het geval te zijn. Ten gevolge van de wijziging van de Woningwet en Wet ruimtelijke ordening dient het college van B&W jaarlijks een verslag aan de gemeenteraad te overhandigen, waarin zij aangeeft hoe met handhaving is omgegaan.