direct naar inhoud van 10.2 Handhaving bestemmingsplan Circuit de Peel
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

10.2 Handhaving bestemmingsplan Circuit de Peel

10.2 Handhaving bestemmingsplan Circuit de Peel

Bij de ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen (voor het landelijk gebied en de bebouwde kommen) wordt heden ten dage speciaal aandacht besteed aan de handhaafbaarheid van de planregels (en verbeelding). Zo ook bij dit bestemmingsplan. Bepalingen waarvan op voorhand bekend is dat de controle op de naleving een probleem vormt, zijn vermeden. Tevens zijn vage formuleringen geweerd ter voorkoming van verschillende interpretaties. Duidelijke en inzichtelijke formuleringen geven zowel de ambtenaren belast met handhaving, als de burgers houvast. Wanneer het gebruik van een multi-interpretabel begrip niet kan worden voorkomen, is in de begripsomschrijving duidelijk gemaakt welke interpretatie of definitie in dit bestemmingsplan wordt gehanteerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het begrip "permanente bewoning". Wat betreft de invulling van de begripsomschrijvingen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de overige gereviseerde bestemmingsplannen in het belang van de uniformiteit (rechtszekerheid en rechtsgelijkheid).

Uit het handhavingsprogramma van de gemeente Venray volgt dat de prioriteit ligt bij de handhaving van de zaken die betrekking hebben op veiligheid en gezondheid. Deze aspecten spelen bij een circuit uiteraard een grote rol. Daarom heeft de handhaving van dit bestemmingsplan prioriteit.