direct naar inhoud van 10.1 Handhavingsbeleid
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

10.1 Handhavingsbeleid

De gemeente Venray heeft handhavingsbeleid dat is neergelegd in de door de gemeente in januari 2003 vastgestelde nota "Programmatisch Handhaven". In 2006 is het Integraal Handhavingsprogramma 2007-2010 vastgesteld. Voor de uitvoering van dit programma is er door de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray een gezamenlijk handhavingsteam opgericht. Het handhavingsprogramma geldt voor de vier aan dit team deelnemende gemeenten. In dit programma is de visie op handhaving als volgt beschreven:

"Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray willen elk een gemeente zijn waarin mensen met elkaar in een veilige en gezonde omgeving kunnen blijven leven"

De gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray erkennen hun maatschappelijke verantwoordelijkheden en willen een gezonde omgeving voor burger en bedrijf waarborgen waar men veilig kan wonen, werken en recreƫren. Daarvoor is het noodzakelijk dat democratisch geformuleerde spelregels worden nageleefd. Dit houdt tevens in dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid als bevoegd gezag nemen om een positieve gedragsverandering te verkrijgen bij inwoners en bedrijven waarbij bij het niet naleven van de regels de beschikbare juridische middelen worden ingezet.

Om deze visie te bereiken is het volgende van belang:

  • 1. Inwoners en bedrijven nemen hun eigen verantwoordelijkheid;
  • 2. Voorkomen van overtredingen verdient de hoogste prioriteit;
  • 3. Handhaving wordt ingezet om een positieve gedragsverandering te verkrijgen.

Ad 1. De gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo- Wanssum, Sevenum en Venray vinden het van groot belang dat inwoners en bedrijven zelf hun eigen verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de naleving van de voor hen geldende regels en spreken hun inwoners en bedrijven hierop nadrukkelijk aan.

Ad 2. De gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo- Wanssum, Sevenum en Venray leggen de nadruk op preventie. Het voorkomen van overtredingen heeft de hoogste prioriteit. Preventie begint bij helder en duidelijk beleid en regelgeving met een groot draagvlak. Goede en tijdige communicatie met belangenorganisaties, burgers en ondernemers is dan ook een absolute noodzaak. Door het vergroten van het draagvlak verbetert het naleefgedrag. Daarmee wordt veel repressieve handhaving voorkomen.

Ad 3. Risico's en naleefgedrag zijn hele belangrijke onderdelen in de besluitvorming voor het bepalen van de prioriteiten. Negatieve effecten op een veilige en gezonde leefomgeving, bij niet naleving van regels, spelen een belangrijke rol in de sturing van de handhavingsinspanningen.