direct naar inhoud van 1.1 Doelstelling
Plan: Circuit De Peel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP11006-on01

1.1 Doelstelling

Het bestemmingsplan Circuit de Peel richt zich op de aanleg en gebruik van een multifunctioneel regionaal centrum voor lawaaisport in Venray. Het circuit past niet binnen de vigerende bestemmingsplannen, omdat daarin alleen de huidige (agrarische) activiteiten zijn toegestaan.

De doelstelling van het voorliggende bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van:

  • Aanleg en gebruik van Circuit de Peel met de daarbij behorende geluidwerende voorzieningen;
  • Bestemmen van de oude locatie van het circuit (ten noorden van de Bakelsedijk) voor ontwikkeling van natuur;
  • Inpassing van bestaande te handhaven agrarische functies door deze op een actuele wijze te bestemmen