direct naar inhoud van Artikel 9 Algemene ontheffingsregels
Plan: Horsterweg 70b Castenray
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP09022-on01

Artikel 9 Algemene ontheffingsregels

9.1 Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de bepalingen van het plan, voor zover daarmee wordt beoogd een zo goed mogelijke overeenstemming tussen het plan en de werkelijke toestand te bereiken, zulks indien bij het uitmeten van terreinen blijkt, dat de werkelijke toestand afwijkt van die welke op de verbeelding is aangegeven.

9.2 Ontheffing minimum en maximum maten

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de regels van het plan ten aanzien van het afwijken van de voorgeschreven minimum en maximum maten, voor zover daarvoor geen bijzondere ontheffingsbevoegdheid in deze regels is opgenomen en mits deze niet meer dan 10% worden veranderd.

9.3 Procedure ontheffing

Bij het toepassen van de ontheffingsbevoegdheid dient te worden voldaan aan de in artikel 11genoemde procedure.