direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene aanduidingsregels
Plan: Horsterweg 70b Castenray
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP09022-on01

Artikel 8 Algemene aanduidingsregels

8.1 'karakteristiek'
8.1.1 De gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' worden aangemerkt als karakteristieke bebouwing.
8.1.2 Bouwregels

De gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' mogen niet worden herbouwd en/of verbouwd.

8.1.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 8.1.2, met dien verstande dat:

  • a. geen wezenlijke verandering wordt aangebracht aan de karakteristieke bebouwing;
  • b. geen wezenlijke verandering wordt aangebracht aan het stedenbouwkundig beeld en aan de ruimtelijke kwaliteit;
  • c. verplicht advies wordt ingewonnen van het plaatselijke Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit (dan wel een daarvoor in de plaatskomende commissie);
  • d. een verbouwing, waarbij de genoemde waarden worden aangetast is slechts toelaatbaar in gevallen waarin, indien niet zou worden verbouwd de gebruiksmogelijkheden van de gronden en/of bouwwerken onevenredig zouden worden beperkt.