direct naar inhoud van Artikel 5 Algemene gebruiksregels
Plan: Westsingel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0984.BP09005-oh01

Artikel 5 Algemene gebruiksregels

5.1 Algemene gebruiksregels

Zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening is het verboden gronden en bouwwerken te gebruiken en/of te doen en/of laten gebruiken en/of in gebruik te geven op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, zoals die nader is aangeduid in de bestemmingsomschrijving.

5.2 Ontheffing algemene gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 5.1, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

5.3 Procedure

Bij toepassing van de ontheffingsbevoegdheid als bedoeld in 5.1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 8.