Artikel 20 Slotregel

 

De regels van dit bestemmingsplan kunnen worden aangehaald als de regels van het bestemmingsplan “De Hulst II” van de gemeente Venray.