Artikel 18 Algemene procedureregels:

 

Bij het verlenen van een ontheffing of het stellen van nadere eisen als bedoeld in de regels van dit plan dient de procedure in acht te worden genomen, zoals is beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.