Artikel 13 Waarde - Archeologie

 

De voor Waarde Archeologie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), primair bestemd voor de bescherming en de instandhouding van het archeologisch monument.